MAX Kinderopvang

 MAX heeft locaties voor dagopvang, buitenschoolse opvang enpeuterspeelzalen in de deelgemeenten Rotterdam Delfshaven, Feijenoord (Entrepot, Katendrecht en de Kop van Zuid) en IJsselmonde.

Onze werkwijze wordt geinspireerd door de Reggio Emilia benadering en dat maakt onze werkwijze vooruitstrevend en vernieuwend. Deze (Reggiaanse) pedagogische stroming vindt zijn oorsprong in Italië en is een bron van inspiratie voor het pedagogisch beleid van MAX.

 

 


Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u contact opnemen met de afdeling plaatsing van het Centraal Bureau van MAX 
op 010 - 297 44 30 of een e-mail sturen naar 
info@maxkinderopvang.nl

_______________________________________

         MAX NIEUWS        

3+ GROEP
In oktober 2013 is kinderdagverblijf 
't Entrepot een 3+ groep gestart.
Het doel van de 3+ groep is het stimuleren van met name de taalontwikkeling van de kinderen.

Lees verder... 
_______________________________

CURSUS BABYGEBAREN
Op kindercentrum 't Entrepot start in 2014 de cursus Babygebaren. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten 
en word gegeven in kleine groepen.

Lees verder...